Personal Trainer -Koulutukset

TULEVAISUUDEN PERSONAL TRAINER

Koulutukset
Valmennukset

AUKTORISOITU KOULUTUSORGANISAATIO

Koulutuksen taustalla on joukko liikunta- ja hyvinvointialan rautaisia ammattilaisia. Tiimin jäsenet valmentavat myös työhyvinvointiasiakkaitaan MotiOne Oy:ssä sekä liikuntatieteelliseen hakijoita WarmUp -valmennuskursseilla.
TULEVAISUUDEN PERSONAL TRAINER
eMotion Personal Trainer – koulutuksesta valmistuu Suomen ja Euroopan laajuiset standardit täyttäviä tulevaisuuden ammattilaisia. Nämä standardit on luotu takaaman PT-koulutusten laatu, joiden vaatimukset ja opetusmäärät ovat vaihdelleet tähän asti laajasti. Tulevaisuudessa APT-standardista asiakas tunnistaa koulutetun ja laadukkaita liikunta sekä hyvinvointipalveluita tarjoavan ammattilaisen. Koulutuksemme täyttää myös eurooppalaiset standardit ja sen käyneet voivat siis kansallisen rekisterin lisäksi hakea myös Euroopan laajuiseen EREPS-rekisteriin.

Tiimi

BLOGI

SEURAA MEITÄ