Personal Trainer -Koulutukset

PT-KOULUTUS
 1. eMotionin koulutuksessa yhdistyvät tuoreet näkemykset liikunnan ja hyvinvoinnin pelikentiltä sekä loistava hinta-laatusuhde. eMotionin kouluttama Personal Trainer hallitsee perus tietotaitojen lisäksi asiakkaan kohtaamisen ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan vaatimukset.
  MIKSI EMOTION?

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kontaktiopetus tapahtuu 8 lähijaksoviikonlopun aikana (pe-su, 8h/päivä). Lisäksi lähijaksojen välillä tehdään oppimistehtäviä sekä  opiskellaan verkkovälitteisesti. Etänä suoritettaviin opintoihin sisältyy Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisia valikoituja avoimen yliopiston opintojaksoja terveystieteistä ja liikuntapsykologiasta (15 opintopistettä). Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, joka on rakennettu SKY:n auktorisoitu personal trainer -standardien  pohjalta. Alla on listattu lähijaksojen opetuksen sisältö pääpiirteittäin.  Näiden ohella viikonloput sisältävät käytännön harjoittelua mm. kuntosaliympäristössä.

1. Lähijakso

2. Lähijakso

3. Lähijakso

4. Lähijakso

 • PT:n rooli ja asema
 • Ohjaamisen ja opettamisen lähtökohdat
 • Anatomia
 • Harjoittelun perusteet ja liikunnan osa-alueet
 • Kuntosaliharjoittelu- ja ohjaustyöskentely

 • Terveyden edistäminen
 • Voima- ja kestävyysharjoittelun perusteet
 • Energiantuottosysteemien perusteet
 • Ravintofysiologian perusteet
 • Sosiaaliset vuorovaikutustaidot
 • PT asiantuntijana
 • Motivaatio ja motivointi
 • Toiminnallinen anatomia
 • Harjoittelun ohjelmoinnin perusteet
 • Hermoston rakenne ja toiminta
 • Liiketoiminnan perusteet

 • Ryhti ja liikkuvuus
 • Harjoittelun ohjelmointimallit
 • Harjoittelun suunnittelu
 • Kuntotestaus
 • Liikkujan ravitsemus
 • Näyttö- ja teoriakokeet5. Lähijakso

6. Lähijakso

7. Lähijakso

8. Lähijakso

 • Harjoitusvaikutukset elimistössä
 • Autonominen hermosto
 • Hormonien säätely ja vaikutukset elimistössä
 • Stressi
 • Ravitsemuksen erityispiirteet
 • Markkinoinnin perusteet


 • Ryhmän ohjaaminen
 • Urheiluvammat ja niiden huomiointi
 • Liikkumisen erityistarpeet
 • Voima- ja kestävysharjoittelun suunnittelu
 • Näyttökokeet
 • Tavoite ja sen asettaminen
 • Harjoittelun ohjelmointimallit syventävä
 • Tekniikkademot eri liikuntamuodoista
 • Toiminnallinen harjoittelu
 • Kehonpainoharjoittelu

 • Harjoitusasiakkaan esittely
 • Kriittinen ajattelu ja tiedonhaku
 • Teknologian hyödyntäminen valmennuksessa
 • Kunnon ajoittaminen ja herkistely
 • Näyttö- ja teoriakokeet


KYSY LISÄÄ
KOULUTTAJAT
USEIN KYSYTTYÄ

AUKTORISOITU KOULUTUSORGANISAATIO

​​​​​​​​​
Koulutuksemme täyttää myös eurooppalaiset standardit ja sen käyneet voivat kansallisen APT-rekisterin lisäksi hakea myös Euroopan laajuiseen EREPS-rekisteriin.

BLOGI

SEURAA MEITÄ